Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc n numere naturale. Sa se afiseze cel care are suma divizorilor maxima.

#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{int i, n,x,max=0, mx, s=0,d;
 cin>>n;
 for(i=1;i<=n;i++)
 {
  cin>>x;
  s=0;
  for(d=1;d<=x;d++) 
   if(x%d==0) s++;
  if(s>max) { max=s;
        mx=x;
        }   
 }
 cout<<mx<<" "<<max;
 system("pause");
 return 0;
} 

15 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian