Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Conversii explicite. Se citeste un caracter a. Sa se afiseze codul sau ASCII. Se citeste un numar natural c din intervalul[32,127]. Sa se afiseze caracterul cu codul ASCII c.

#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{   char a;
    cout<<"a=";
	cin>>a;
	cout<<a<<" are codul ASCII "<<(int)a<<'\n';
	
	int c;
	cout<<"c=";
	cin>>c;
	cout<<"caracterul cu codul ASCII "<<c<<" este "<<(char)c;
	return 0;
}	

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian