Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc 3 numere naturale a, b,c. Sa se afiseze in ordine crescatoare a valorii lor.

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int a,b,c;
	cout<<"a="; cin>>a;
	cout<<"b="; cin>>b;
	cout<<"c="; cin>>c;
	if(a<=b && b<=c) cout<<a<<" "<<b<<" "<<c;
	else if(a<=c && c<=b) cout<<a<<" "<<c<<" "<<b;
	else if(b<=a && a<=c) cout<<b<<" "<<a<<" "<<c;
	else if(b<=c && c<=a) cout<<b<<" "<<c<<" "<<a;
	else if(c<=a && a<=b) cout<<c<<" "<<a<<" "<<b;
	else if(c<=b && b<=a) cout<<c<<" "<<b<<" "<<a;
	return 0;
}

sau 

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int a,b,c,aux;
	cout<<"a="; cin>>a;
	cout<<"b="; cin>>b;
	cout<<"c="; cin>>c;
    if(a>b) { aux=a; a=b; b=aux; }
	if(a>c) { aux=a; a=c; c=aux; }
	if(b>c) { aux=b; b=c; c=aux; }
	cout<<a<<" "<<b<<" "<<c;
	return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian