Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural p reprezentand perimetrul unui triunghi. Afisati toate tripletele de numere naturale care pot fi lungimile laturilor triunghiului de perimetru p.
Exemplu:
Daca p=10, solutii posibile sunt:
2 4 4
3 3 4

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a,b,c,p;
	cout<<"p="; cin>>p;
	for(a=1;a<=p/2;a++)
		for(b=a;b<=p/2;b++)
		{
			c=p-a-b;
			if(c>=b && a+b>c) cout<<a<<" "<<b<<" "<<c<<endl;
		}
		return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian