Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural k. Gasiti toate perechile de numere x si y cu proprietatea ca x*x-y*y=k.
Exemplu:
Pentru k=15 exista 2 perechi (8,7) si (4,1).

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int k,a,b,x,y;
	cout<<"k="; cin>>k;
	for(a=1;a<=k;a++)
		for(b=a+1;b<=k;b++)
			if(k%a==0 && k%b==0)
			{
				x=(a+b)/2;
				y=(b-a)/2;
				if(x*x-y*y==k) cout<<x<<" "<<y<<endl;
			}
	return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian