Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural p. Afisati toate tripletele de numere naturale care pot reprezenta lungimile laturilor unui triunghi isoscel cu perimetrul egal cu p.
Exemplu:
pt p=12 se obtin tripletele:
4 4 4
5 5 2

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a,c,p;
	cin>>p;
	for(a=1;a<=p/2;a++)
		for(c=1;c<=p/2;c++)
			if(a+a+c==p && a+a>c) cout<<a<<" "<<a<<" "<<c<<endl;
	return 0;	
}

sau

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int p,a,c;
	cin>>p;
	for(a=1;a<=p/2;a++)
	{       c=p-2*a;
			if(c<a+a && c>0) cout<<a<<" "<<a<<" "<<c<<endl;
	}
	return 0;	
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian