Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc 3 numere naturale n, a si b. Afisati primele n puteri ale lui 2 din intervalul [a,b]. Daca nu exista cel putin n puteri ale lui 2 in interval, atunci se vor afisa cele care exista.
Exemple: pentru n=2 a=6 b=35 se vor afisa valorile 8 si 16
pentru n=2 a=24 b=55 se va afisa valoarea 32.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a,b,n,p,k;
	cin>>n>>a>>b;
	k=0;
	p=1;
	while(p<=b && k<n)
	{
		if(p>=a) { cout<<p<<" ";
				   k++;
		}
		p=p*2;
	}
	return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian