Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc numere naturale pana cand se introduce valoarea 0. Calculati si afisati media aritmetica a numerelor cu exact 2 cifre dintre cele citite.
Exemplu:
Se citesc numerele 3 4 12 2 13 444 0
Media va fi 12.5

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int x,s=0,n=0;
  do
  {
    cin>>x;
    if(x<100 && x>9)
    {
      s=s+x;
      n++;
    }
  }
  while(x!=0);
  cout<<(float)s/n;
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian