Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc masurile a doua unghiuri exprimate in grade si minute. La primul unghi aduna x1 minute, iar cel de al doilea se aduna x2 minute.
Sa se afiseze masura unghiului mai mare astfel obtinut si indicativul unghiului.
Date de intrare: Se citesc de la tastatura g1 m1 x1, apoi g2 m2 x2 reprezentand numarul de grade, minute si numarul de minute adunate pentru fiecare unghi.
Date de iesire: Se va afisa h, m si ind reprezentand numarul de grade, minute si indicativul unghiului mai mare.
Exemplu: 57 20 28
76 50 47
se va afisa : 77 37 2

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int g1, m1, x1, g2, m2, x2, a, b;
  cin>>g1>>m1>>x1;
  cin>>g2>>m2>>x2;
  a=g1*60+m1+x1;
  b=g2*60+m2+x2;
  if(a>b) cout<<a/60<<" "<<a%60<<" "<<1;
  else cout<<b/60<<" "<<b%60<<" "<<2;
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian