Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc 3 numere naturale z l a, reprezentand o data calendaristica in format zi luna an. Sa se afiseze data zilei anterioare.
Exemple:
4 5 2000 => 3 5 2000
1 2 2000 => 31 1 2000
1 3 1999 => 28 2 1999

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int z,l,a;
  cin>>z>>l>>a;
  if(z>1) z--;
  else
  {
    l--;
    if(l==0) {z=31;l=12; a--;}
    else if(l==1 || l==3 || l==5 || l==7 || l==8 || l==10)
         z=31;
       else if(l==4 || l==6 || l==9 || l==11)
           z=30;
         else if(a%4==0 && a%100!=0 || a%400==0) z=29;
            else z=28;
  }
  cout<<z<<" "<<l<<" "<<a;
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian