Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Fisierul text bac.txt contine, pe o singura linie, cel mult 1000 de numere naturale nenule, numerele fiind separate prin cte un spatiu. Scrieti un program C/C++ care citeste de la tastatura un numar natural nenul n si numerele din fisierul bac.txt si care afiseaza pe ecran, separate prin cte un spatiu, toate numerele din fisier care sunt divizibile cu n. Daca fisierul nu contine niciun astfel de numar, atunci se va afisa pe ecran mesajul NU EXISTA.
Exemplu: daca fisierul bac.txt contine numerele: 3 100 40 70 25 5 80 6 3798,
pentru n=10 atunci pe ecran se va afisa: 100 40 70 80

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream f("bac.txt");

int main()
{ int n,x,k=0;
 cin>>n;
 while(f>>x)
  if(x%n==0) { cout<<x<<" ";
         k++;
        }
 if(k==0) cout<<"NU EXISTA";
 return 0;
}

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian