Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un graf neorientat precizat prin vectorul muchiilor dintr-un fisier text in care pe prima linie avem numarul de varfuri si cel de muchii si apoi muchiile.
a) Construiti si afisati matricea de adiacenta a grafului precedata de numarul de varfuri.
b) Afisati listele de adiacenta prin care se poate reprezenta graful.
c) Afisati muchille grafului.
d) Din fisierul de intrare se mai citeste un varf k. Calculati si afisati gradul varfului k.
Pentru graful dat astfel:
6 6
1 3
1 5
1 2
2 3
3 4
4 5
3
Se vor afisa urmatoarele:
6
0 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
1 -> 2 3 5
2 -> 1 3
3 -> 1 2 4
4 -> 3 5
5 -> 1 4
6 ->
1,2
1,3
1,5
2,3
3,4
4,5
3

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("vm.txt");
ofstream fout("ma_la.txt");

int n,m,a[20][20];

void citire()
{
	int i,j,k;
	fin>>n>>m;
	for(k=1;k<=m;k++)
	{
		fin>>i>>j;
		a[i][j]=1;
		a[j][i]=1;
	}
}

void afismat()
{
	int i,j;
	fout<<n<<endl;
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		for(j=1;j<=n;j++) 
			fout<<a[i][j]<<" ";
		fout<<endl;
	}
}

void afisadia()
{
	int i,j;
    for(i=1;i<=n;i++)
	{
		fout<<i<<" -> ";
		for(j=1;j<=n;j++)
			if(a[i][j]==1) fout<<j<<" ";
		fout<<endl;
	}		
}

int afisvm()
{ 
	int i,j;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=i+1;j<=n;j++)
			if(a[i][j]==1) fout<<i<<","<<j<<endl;
}


int grad(int i)
{
	int j,g=0;
	for(j=1;j<=n;j++) 
		if(a[i][j]==1) g++;
	return g;
}

int main()
{
	int k;
	citire();
	afismat();
	afisadia();
	afisvm();
	fin>>k;
	fout<<grad(k);
	fin.close();
	fout.close();
    return 0;	
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian