Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii, citit prin vectorul muchiilor. Sa se afiseze pe linii separate componentele sale conexe. Se va folosi un algoritm de tip depth first.
Exemplu:
Fisierul de intrare:
12 13
1 2
1 3
1 4
2 8
3 6
3 7
4 6
4 5
8 9
7 9
7 10
6 10
12 11
Fisierul de iesire:
1 2 8 9 7 3 6 4 5 10
11 12

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("g.in");
ofstream fout("g.out");

int a[100][100],k,n,m,p[100];
void citire()
{
	int i,j,x;
	fin>>n>>m;
	for(x=1;x<=m;x++) 
	{  fin>>i>>j;
	   a[i][j]=1;
	   a[j][i]=1;
	}
}

void df(int k)
{
	int i;
    fout<<k<<" ";
	p[k]=1;
	for(i=1;i<=n;i++)
		if(a[k][i]==1 && p[i]==0)
			df(i);
}

int main()
{
	citire();	
	for(k=1;k<=n;k++)
		if(!p[k])
		{
			df(k);
			fout<<endl;
		}
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian