Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii, citit prin vectorul muchiilor si apoi un varf k.
Sa se afiseze pe linii separate distantele minime de la varful k la celelalte varfuri ale grafului. Distanta de la un varf la altul se considera a fi numarul de muchii din cel mai scurt lant care uneste cele doua noduri.
Se va folosi un algoritm de tip breadth first.
Exemplu:
Fisierul de intrare:
12 13
1 2
1 3
1 4
2 8
3 6
3 7
4 6
4 5
8 9
7 9
7 10
6 10
12 11
8
Fisierul de iesire:
1 2
2 1
3 3
4 3
5 4
6 4
7 2
8 0
9 1
10 3
11 -
12 -

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("g.in");
ofstream fout("g.out");

int a[100][100],k,n,m,p[100],d[100],x[100];
void citire()
{
	int i,j,x;
	fin>>n>>m;
	for(x=1;x<=m;x++) 
	{  fin>>i>>j;
	   a[i][j]=1;
	   a[j][i]=1;
	}
	fin>>k;
}

void bf(int k)
{
	int st,dr,j;
	st=dr=1;
	x[1]=k;
	p[k]=1;
	d[k]=0;
	while(st<=dr)
	{
		for(j=1;j<=n;j++)
			if(a[x[st]][j]==1 && p[j]==0)
			{
				dr++;
				x[dr]=j;
				p[j]=1;
				d[j]=d[x[st]]+1;
			}
		st++;	
	}
}

void afis()
{
	int i;
	for(i=1;i<=n;i++)
		if(d[i]!=100000) fout<<i<<" "<<d[i]<<endl;
	    else fout<<i<<" -\n";
}

int main()
{
	citire();
	for(int i=1;i<=n;i++) d[i]=100000;
	bf(k);
	afis();
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian