Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii, citit prin vectorul muchiilor.
Sa se afiseze matricea distantelor minime pentru distantele intre oricare 2 varfuri din graf. Daca nu exista lant intre doua varfuri atunci se va afisa caracterul #.
Se va folosi algoritmul Roy-Floyd.
Exemplu:
Fisierul de intrare:
12 13
1 2
1 3
1 4
2 8
3 6
3 7
4 6
4 5
8 9
7 9
7 10
6 10
12 11
Fisierul de iesire:
0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 # #
1 0 2 2 3 3 3 1 2 4 # #
1 2 0 2 3 1 1 3 2 2 # #
1 2 2 0 1 1 3 3 4 2 # #
2 3 3 1 0 2 4 4 5 3 # #
2 3 1 1 2 0 2 4 3 1 # #
2 3 1 3 4 2 0 2 1 1 # #
2 1 3 3 4 4 2 0 1 3 # #
3 2 2 4 5 3 1 1 0 2 # #
3 4 2 2 3 1 1 3 2 0 # #
# # # # # # # # # # 0 1
# # # # # # # # # # 1 0


#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("g.in");
ofstream fout("g.out");
const int maxx=100000;
int a[100][100],k,n,m,p[100];
void citire()
{
	int i,j,x;
	fin>>n>>m;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=i+1;j<=n;j++)
			a[i][j]=a[j][i]=maxx;
	for(x=1;x<=m;x++) 
	{  fin>>i>>j;
	   a[i][j]=1;
	   a[j][i]=1;
	}
}

void rf()
{
	int i,j,k;
	for(k=1;k<=n;k++)
		for(i=1;i<=n;i++)
			for(j=1;j<=n;j++)
				if(i!=j)
					if(a[i][j]>a[i][k]+a[k][j])
						a[i][j]=a[i][k]+a[k][j];
}

void afis()
{
	int i,j;
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		for(j=1;j<=n;j++) 
			if(a[i][j]!=maxx) fout<<a[i][j]<<" ";
		    else fout<<"# ";
		fout<<"\n";	
	}
}

int main()
{
	citire();	
	rf();
	afis();
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian