Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii, citit prin vectorul muchiilor. Sa se afiseze toate ciclurile euleriene pe care le are graful.

#include<fstream.h>
int n,m,a[100][100],x[100],p[100];
fstream f("date.in",ios::in);
fstream g("date.out",ios::out);
 void citire()
 {int x,y;
  f>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {f>>x>>y;
   a[x][y]=1;
   a[y][x]=1;
  }

 }
void afis()
 {for(int i=1;i<=m+1;i++)
  g<<x[i]<<" ";
  g<<endl;
 }
int cond(int k)
 {if(k>1)
 if(a[x[k-1]][x[k]]==0) return 0;
 return 1;
 }

void back(int k)
 {for(int i=1;i<=n;i++)
 {x[k]=i;
  if(cond(k)) {a[x[k-1]][x[k]]=0;
		a[x[k]][x[k-1]]=0;
	    if(k==m+1) afis();
		 else back(k+1);
		a[x[k-1]][x[k]]=1;
		a[x[k]][x[k-1]]=1;
	    }
 }
}
void main()
 {citire();
 back(1);
 }26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian