Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Memorarea grafurilor neorientate (fara STL).

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct muchie
{
  int i,j;
};
int A[50][50];//matricea de adiacenta
muchie M[1000];//vectorul muchiilor
int V[50][50];//listele de adiacenta
int n,m;//noduri/muchii

void citire()
{
  int x,y,i;
  fin>>n>>m;
  for(i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    M[i].i=x; M[i].j=y;
    A[x][y]=A[y][x]=1;
    V[x][0]++; V[x][V[x][0]]=y;
    V[y][0]++; V[y][V[y][0]]=x;
  }
}

void afis()
{
  int i,j;
  fout<<"matricea de adiacenta:\n";
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    for(j=1;j<=n;j++)
    fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  fout<<"lista muchiilor:\n";
  for(i=1;i<=m;i++) fout<<M[i].i<<" "<<M[i].j<<endl;
  fout<<"lista vecinilor:\n";
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    fout<<i<<": ";
    for(j=1; j<=V[i][0]; j++) fout<<V[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
}

int main()
{
  citire();
  afis();
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian