Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii citit prin lista muchiilor.
a) Calculati si afisati gradul fiecarui varf.
b) Numarati cate varfuri terminale are graful.
c) Afisati varfurile care au grad maxim.
Exemplu:
date.in
5 6
1 2
1 4
1 5
2 4
3 5
4 5
date.out
vectorul gradelor:
3 2 1 3 3
numarul de noduri terminale:
1
nodurile cu grad maxim:
1 4 5

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int D[50];//vectorul gradelor
int n,m;

void citire()
{
  int x,y,i;
  fin>>n>>m;
  for(i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    D[x]++;
    D[y]++;
  }
}

void afis()
{
  int i,j;
  fout<<"vectorul gradelor:\n";
  for(i=1;i<=n;i++) fout<<D[i]<<" ";
  fout<<endl;
  fout<<"numarul de noduri terminale:\n";
  int k=0;
  for(i=1;i<=n;i++) if(D[i]==1) k++;
  fout<<k<<endl;
  fout<<"nodurile cu grad maxim:\n";
  int maxx=0;
  for(i=1;i<=n;i++) if(D[i]>maxx) maxx=D[i];
  for(i=1;i<=n;i++) if(D[i]==maxx) fout<<i<<" ";
}

int main()
{
  citire();
  afis();
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian