Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n noduri si m muchii precizat prin lista muchiilor.
Determinati daca graful dat contine cel putin un ciclu.

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int A[50][50];
int n,m;
int p[50];

void citire()
{
  int x,y,i;
  fin>>n>>m;
  for(i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=A[y][x]=1;
  }
}

int BF(int s)
{
  int st,dr,i,x[50],j;
  st=dr=1;
  p[s]=1;
  x[1]=s;
  while(st<=dr)
  {
    for(i=1; i<=n; i++)
    if(A[x[st]][i]!=0)
     {
      if(!p[i])
        {
          dr++;
          x[dr]=i;
          p[i]=1;
          A[x[st]][i]=A[i][x[st]]=0;
        }
      else return 1;
     }
     st++;
  }
  return 0;
}

int main()
{
  citire();
  if(m<3) fout<<"nu contine ciclu";
  else if (m>=n) fout<<"contine ciclu";
  else
  {		
  int gasit=0;
  for(int i=1;i<n;i++) if(BF(i)) gasit=1;
  if(gasit) fout<<"contine ciclu";
  else fout<<"nu contine ciclu";
  }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian