Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii prin vectorul muchiilor. Stabiliti daca graful este hamiltonian.

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int a[50][50],x[50],p[50],n,m,gasit;

void citire()
{
  int i,j;
  fin>>n>>m;
  while(fin>>i>>j) a[i][j]=a[j][i]=1;

}

int bun(int k)
{
  if(k>1) if(a[x[k]][x[k-1]]==0) return 0;
  if(k==n) if(a[x[1]][x[n]]==0) return 0;
  return 1;
}

void back(int k)
{
  if(!gasit)
  for(int i=1;i<=n;i++)
   if(!p[i])
   {
     x[k]=i; p[i]=1;
     if(bun(k)) if(k==n) gasit=1;
           else back(k+1);
     p[i]=0;
   }

}
int main()
{
  citire();
  back(1);
  if(gasit) fout<<"da";
  else fout<<"nu";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian