Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat conex cu n varfuri si m muchii. Determinati numarul minim de culori cu care se pot colora varfurile grafului astfel incat oricare doua varfuri adiacente sa aiba culori diferite.
Exemplu:
pentru graful cu 6 varfuri si 11 muchii dat prin vectorul muchiilor
1 2
1 3
1 4
2 3
3 4
3 5
3 6
4 7
5 6
6 7
2 4
numarul minim de culori este 4

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int V[50][50],n,m;
int x[50],p[50];
int culori(int s)
{
  int st,dr,i,x[50],j,c=1,maxx,t,gasit;
  st=dr=1;
  p[s]=1;
  x[1]=s;
  while(st<=dr)
  {
    for(i=1; i<=V[x[st]][0]; i++)
     {
      j=V[x[st]][i];
      if(!p[j])
        {
          dr++;
          x[dr]=j;
          maxx=0;
          for(int k=1; k<=V[j][0]; k++)
            if(p[V[j][k]]>0 && p[V[j][k]]>maxx) maxx=p[V[j][k]];
          t=1;
          do {
            gasit=0;
            for(int k=1; k<=V[j][0]; k++)
            if(p[V[j][k]]>0 && p[V[j][k]]==t) gasit=1;
            if(gasit) t++;
          }
          while(t<=maxx && gasit);
          if(gasit) p[j]=maxx+1;
          else p[j]=t;
        }
     }
     st++;
  }
  for(i=1;i<=dr;i++) if(p[i]>c) c=p[i];
  return c;
}

int main()
{
  int x,y;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    V[x][0]++; V[x][V[x][0]]=y;
    V[y][0]++; V[y][V[y][0]]=x;
  }
  fout<<culori(1);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian