Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat conex cu n varfuri si m muchii. Eliminati un numar minim de muchii din graf astfel incat acesta sa nu mai contina nici un ciclu.
Se vor afisa muchiile eliminate si matricea de adiacenta a grafului partial obtinut astfel.
Exemplu:
date.in
4 6
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
3 4
date.out
[2,3]
[2,4]
[3,4]
0111
1000
1000
1000

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int A[50][50],n,m;
int x[50],p[50];
void sterg(int s)
{
  int st,dr,i,x[50];
  st=dr=1;
  p[s]=1;
  x[1]=s;
  while(st<=dr)
  {
    for(i=1; i<=n; i++)
      if(A[x[st]][i]==1)
      if(!p[i])
        {
          dr++;
          x[dr]=i;
          p[i]=1;
          A[i][x[st]]=0;
        }
        else
        {
          fout<<"["<<x[st]<<","<<i<<"]"<<endl;
          A[x[st]][i]=A[i][x[st]]=0;
        }
     st++;
  }
}

int main()
{
  int x,y,i,j;
  fin>>n>>m;
  for(i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=A[y][x]=1;
  }
  sterg(1);
  for(i=1;i<=n;i++)
   for(j=1;j<i;j++)
    A[i][j]=A[j][i];
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
   for(j=1;j<=n;j++)
    fout<<A[i][j];
    fout<<endl;
  }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian