Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii prin lista muchilor. Construiti matricea lanturilor folosind parcurgerea in adancime.
Exemplu:
date.in
8 9
1 2
1 4
2 3
3 4
3 5
5 6
7 8
4 6
date.out
0 1 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int A[50][50],L[50][50],n,m,k;
int p[50];

void df(int s,int k)
{
  p[k]=1;
  if(k!=s) L[s][k]=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i] && A[k][i])
      df(s,i);
}

int main()
{
  int x,y;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=A[y][x]=1;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
   {
    p={0};
    df(i,i);
   }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      for(int j=1;j<=n;j++) fout<<L[i][j]<<" ";
      fout<<endl;
    }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian