Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii. Determinati numarul minim de culori cu care se pot colora varfurile grafului astfel incat oricare doua varfuri adiacente sa aiba culori diferite. Numerotand apoi culorile necesare, realizati o colorare a varfurilor grafului dat si afisati pentru fiecare culoare nodurile care se coloreaza cu ea.
Exemplu:
date.in
9 13
1 2
1 4
2 3
3 4
3 5
5 6
7 8
4 6
7 9
8 9
1 3
2 4
date.out
4
culoarea 1: 1 5 7
culoarea 2: 2 6 8
culoarea 3: 3 9
culoarea 4: 4

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int A[50][50],n,m;
int x[50],p[50];

int culori(int s)
{
  int st,dr,i,x[50],j,c=1,maxx,t,gasit;
  st=dr=1;
  p[s]=1;
  x[1]=s;
  while(st<=dr)
  {
    for(i=1; i<=n; i++)
     {
      if(A[x[st]][i] && !p[i])
        {
          dr++;
          x[dr]=i;
          maxx=0;
          for(int k=1; k<=n; k++)
            if(A[i][k] && p[k]>maxx) maxx=p[k];
          t=1;
          do {
            gasit=0;
            for(int k=1; k<=n; k++)
            if(A[i][k] && p[k]==t) gasit=1;
            if(gasit) t++;
          }
          while(t<=maxx && gasit);
          if(gasit) p[i]=maxx+1;
          else p[i]=t;
        }
     }
     st++;
  }
  for(i=1;i<=dr;i++) if(p[x[i]]>c) c=p[x[i]];
  return c;
}

int main()
{
  int x,y,c,maxx=0;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=A[y][x]=1;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  if(!p[i])
    { c=culori(i);
     if(c>maxx) maxx=c;
    }
  fout<<maxx<<"\n";
  for(int i=1;i<=maxx;i++)
  {
    fout<<"culoarea "<<i<<": ";
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(p[j]==i) fout<<j<<" ";
    fout<<endl;
  }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian