Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un graf neorientat cu n noduri si m muchii dat prin vectorul muchiilor.
- Construiti matricea lanturilor folosind algoritmul Roy-Warshall.
- Folosind matricea lanturilor afisati componentele conexe.
Exemplu:
date.in
7 4
1 2
1 3
2 5
6 7
date.out
1 2 3 5
4
6 7

#include<fstream>
using namespace std;
int k,m,n,x[100],a[100][100],p[100];

fstream f("date.in",ios::in);
fstream g("date.out",ios::out);

void citire()
 {int x,y;
 f>>n>>m;
 for(int i=1;i<=m;i++)
  {f>>x>>y;
  a[x][y]=1;
  a[y][x]=1;
  }
 }
void rw()
 {int i, j, k;
 for(k=1;k<=n;k++)
  for(i=1;i<=n;i++)
  for(j=1;j<=n;j++)
  if(i!=j)
  if(a[i][j]==0)
  a[i][j]=a[i][k]*a[k][j];
 }
 void afis()
 {for(int i=1;i<=n;i++)
  if(!p[i])
  { g<<i<<" ";
   p[i]=1;
   for(int j=1;j<=n;j++)
     if(a[i][j]) { g<<j<<" "; p[j]=1;}
   g<<endl;
  }
 }

int main()
 {citire();
  rw();
  afis();
  f.close();
  g.close();
  return 0;
 }26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian