Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un graf neorientat cu n noduri si m muchii dat prin vectorul muchiilor si se citeste apoi un numar k mai mic decat n. Sa se afiseze toate ciclurile elementare de lungime k din graf.

#include<fstream.h>
fstream f("graf.in",ios::in);
fstream g("graf.out",ios::out);

 int n,m,a[100][100],x[100],k,p[100];

 void citire()
 {int x,y;
 f>>n>>m;
  for(int j=1;j<=m;j++)
   {f>>x>>y;
   a[x][y]=1;
   a[y][x]=1;
   }
 f>>k;
 }
 int cond(int j)
 {if(j>1)
  if(a[x[j-1]][x[j]]==0) return 0;
  if(j==k) if(a[x[j]][x[1]]==0) return 0;
  return 1;
 }
 void afis()
 {for(int i=1;i<=k;i++)
  g<<x[i]<<" ";
  g<<x[1]<<endl;
 }


 void back(int j)
 {for(int i=1;i<=n;i++)
  if(!p[i]) {x[j]=i;
	    p[i]=1;
	    if(cond(j))
	    if(j==k) afis();
		 else back(j+1);
	    p[i]=0;
	   }
 }
 void main()
 {citire();
  back(1);
  }

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian