Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii. Afisati grupurile de muchii incidente.
Exemplu
n=5 , m=4
muchiile:
[1,2]
[1,3]
[1,4]
[3,4]
grupurile de muchii incidente sunt
[1,2] [1,3] [1,4]
[1,3] [3,4]
[1,4] [3,4]

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int n,m,a[100][100];

void citire()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=0;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    fin>>x>>y;
    a[x][y]=a[y][x]=1;
  }
}

int grad(int v)
{
  int g=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    g=g+a[v][i];
  return g;
}
int main()
{
  citire();
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(grad(i)>=2)
    {
      for(int j=1;j<=n;j++)
        if(a[i][j]==1) fout<<"["<<i<<","<<j<<"] ";
      fout<<endl;
    }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian