Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul graf.in se citesc de pe prima linie numerele naturale n si m (n<=20) reprezentand numarul de varfuri si respectiv numarul de muchii ale unui graf neorientat. De pe urmatoarele m linii se citesc muchiile grafului, iar de pe ultima linie se citesc 3 numere naturale x,y,l.
Afisati in fisierul graf.out toate lanturile elementare de lungime l care au pe x ca extremitate initiala si pe y ca extremitate finala.
Exemplu:
graf.in
6 9
1 2
1 3
2 3
4 5
3 5
3 6
4 6
1 6
5 6
1 6 3
graf.out
1 2 3 6
1 3 5 6

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("graf.in");
ofstream fout("graf.out");

int A[21][21],n,m,X[21],P[21],x,y,l;

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=l+1;i++)
    fout<<X[i]<<" ";
  fout<<endl;
}

void back(int k)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!P[i])
    {
      X[k]=i;
      P[i]=1;
      if(A[X[k-1]][X[k]]==1)
        if(k==l+1)
        { if(X[k]==y)
          afisare();
        }
        else back(k+1);
      P[i]=0;
    }
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int a,b;
    fin>>a>>b;
    A[a][b]=A[b][a]=1;
  }
  fin>>x>>y>>l;
  X[1]=x;
  P[x]=1;
  back(2);
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian