Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Drumuri de cost minim intre oricare 2 noduri - algoritmul Roy-Floyd
Se citeste un graf orientat cu n noduri si m arce, etichetate cu valori naturale. Sa se calculeze costul minim al drumului dintre oricare doua noduri din graf.

#include<fstream.h>
const int max=15000;
int c[20][20],n,m;
ifstream f("rf.in");
ofstream g("rf.out");

void citire()
{ int i,j,x,y,cost;
 f>>n>>m;
 for(i=1;i<=n;i++)
  for(j=1;j<=n;j++)
   if(i==j) c[i][j]=0;
   else c[i][j]=max;
 for(i=1;i<=m;i++)
  { f>>x>>y>>cost;
   c[x][y]=cost;
  }
}

void rf()
{ int i,j,k;
 for(k=1;k<=n;k++)
   for(i=1;i<=n;i++)
	 for(j=1;j<=n;j++)
	  if(c[i][j]>c[i][k]+c[k][j])
	    c[i][j]=c[i][k]+c[k][j];
}

void afis()
{ int i,j;
 for(i=1;i<=n;i++)
   {	 for(j=1;j<=n;j++)
	 if(c[i][j]==max) g<<"- ";
	 else g<<c[i][j]<<" ";
	 g<<endl;
   }
}

void main()
 { citire();
  afis();
  rf();
  g<<endl;
  afis();
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian