Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un graf orientat cu n noduri si m arce dat prin vectorul arcelor. Sa se afiseze componentele tare conexe ale grafului.
Ex: Componentele tare conexe ale grafului alaturat sunt:
1 2 5
3 4 6

#include<fstream.h>

fstream f("date.in",ios::in);
int a[100][100],n,m,nrc,suc[100],pred[100];

void citire()
 {int x,y;
 f>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {f>>x>>y;
   a[x][y]=1;
  }
 }

void dfsuc(int nod)
 {int k;
 suc[nod]=nrc;
 for(k=1;k<=n;k++)
  if(a[nod][k]==1 && suc[k]==0)
  dfsuc(k);
 }
void dfpred(int nod)
 {int k;
 pred[nod]=nrc;
  for(k=1;k<=n;k++)
  if(a[k][nod]==1 && pred[k]==0)
  dfpred(k);
 }

void main()
{citire();
 nrc=1;
 for(int i=1;i<=n;i++)
 if(suc[i]==0)
 {dfsuc(i);
  dfpred(i);
  for(int j=1;j<=n;j++)
   if(suc[j]!=pred[j])
   suc[j]=pred[j]=0;
  nrc++;
 }
 for(i=1;i<nrc;i++)
 {cout<<"componenta "<<i<<":"<<endl;
  for(int j=1;j<=n;j++)
  if(suc[j]==i) cout<<j<<" ";
  cout<<endl;
 }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian