Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un graf orientat cu n varfuri si m arce, dat prin vectorul arcelor. Sa se afiseze varfurile care au gradul interior egal cu cel exterior.
Ex: Pentru graful din figura alaturata se vor afisa nodurile 2 si 3.

#include<fstream.h>
 fstream f("date.in",ios::in);
 fstream g("date.out",ios::out);
 int n,m,a[100],b[100];
 void citire()
  { int x,y,i;
   f>>n>>m;
   for(i=1;i<=m;i++)
	{ f>>x>>y;
	 a[x]++;
	 b[y]++;
	}
  }
 void main()
  { citire();
   int i;
   for(i=1;i<=n;i++)
   if(a[i]==b[i]) g<<i<<" ";
  }

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian