Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un graf orientat cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Se da numar natural k mai mic decat n si k varfuri ale grafului.
Afisati toate drumurile elementare care au ca extremitate initiala varful 1, ca extremitate finala varful n si care trec prin cele k varfuri citite in ordinea in care au fost citite.
Exemplu:
date.in
7 13 3 (n,m,k)
1 2
1 3
2 3
2 6
2 5
3 1
3 5
3 6
4 5
4 7
5 7
7 6
6 4
2 6 4 (cele k varfuri)
date.out
1 2 3 6 4 5 7
1 2 3 6 4 7
1 2 6 4 5 7
1 2 6 4 7

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int A[50][50],n,m,k;
int x[50],p[50],pus[50],b[50];

void afis(int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++) fout<<x[i]<<" ";
  fout<<endl;
}

int bun(int pas)
{
  if(p[x[pas]]>=2)
    for(int i=1;i<=k;i++)
      if(p[b[i]]>0 && p[b[i]]<p[x[pas]] && !pus[b[i]]) return 0;
  return 1;
}

int sol(int pas)
{
  for(int i=1;i<=k;i++)
    if(!pus[b[i]]) return 0;
  return 1;
}

void back(int k, int pas)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  if(!pus[i] && A[x[pas-1]][i])
  {
    x[pas]=i;
    pus[i]=1;
    if(bun(pas))
      if(x[pas]==n && sol(pas)) afis(pas);
      else back(k,pas+1);
    pus[i]=0;
  }
}

int main()
{
  int v1,v2;
  fin>>n>>m>>k;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>v1>>v2;
    A[v1][v2]=1;
  }
  for(int i=1;i<=k;i++)
  {
    fin>>b[i];
    p[b[i]]=i;
  }
  x[1]=1;
  pus[1]=1;
  back(k,2);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian