Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un graf orientat cu n noduri si m arce dat prin vectorul arcelor. Sa se afiseze varfurile care compun cea mai mare componenta tare conexa a grafului citit (cea care are cele mai multe varfuri).
Exemplu:
date.in
6 7
1 2
2 1
3 4
1 5
4 5
5 6
6 4
date.out
4 5 6

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");
int a[100][100],n,m,nrc,suc[100],pred[100];

void citire()
 {int x,y;
 f>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {f>>x>>y;
   a[x][y]=1;
  }
 }

void dfsuc(int nod, int nrc)
 {int k;
 suc[nod]=nrc;
 for(k=1;k<=n;k++)
  if(a[nod][k]==1 && suc[k]==0)
  dfsuc(k,nrc);
 }

void dfpred(int nod,int nrc)
 {int k;
 pred[nod]=nrc;
  for(k=1;k<=n;k++)
  if(a[k][nod]==1 && pred[k]==0)
  dfpred(k,nrc);
 }

int main()
{int k,mk=0,c,mc;
 citire();
 nrc=1;
 for(int i=1;i<=n;i++)
 if(suc[i]==0)
 {dfsuc(i,nrc);
  dfpred(i,nrc);
  for(int j=1;j<=n;j++)
   if(suc[j]!=pred[j])
   suc[j]=pred[j]=0;
  nrc++;
 }

 for(int i=1;i<nrc;i++)
 {k=0;
  for(int j=1;j<=n;j++)
  if(suc[j]==i) k++;
  if(k>mk)
  {
    mk=k;
    mc=i;
  }
 }
 for(int j=1;j<=n;j++)
  if(suc[j]==mc) g<<j<<" ";
 f.close();
 g.close();
 return 0;
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian