Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf orientat cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Determinati daca este hamiltonian.
Exemple:
n=5 m=4
arcele:
1 2
2 3
3 4
4 5
nu este hamiltonian
n=5 m=10
arcele:
1 2
2 3
3 4
4 5
5 1
1 3
3 5
5 2
2 4
4 1
este hamiltonian

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int A[50][50],n,m,gasit;
int x[50],p[50];

void back(int k)
{
  if(!gasit)
  {
    for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i] && (A[x[k-1]][i] || k==1))
    {
      x[k]=i;
      p[i]=1;
      if(k==n && A[x[n]][x[1]]) gasit=1;
        else back(k+1);
      p[i]=0;
    }
  }
}

int main()
{
  int v1,v2;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>v1>>v2;
    A[v1][v2]=1;
  }
  back(1);
  if(gasit) fout<<"da";
  else fout<<"nu";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian