Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf orientat cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Se citeste apoi un numar k si o submultime X cu k varfuri din multimea varfurilor grafului, notata cu V. Afisati arcele din graful citit care au proprietatea ca au o extremitate in multimea X si cealalta in multimea V-X.
Exemplu:
6 7 (n,m)
1 2
2 1
3 4
1 5
4 5
5 6
6 1
3 (k)
1 2 3 (multimea x)
Arcele cerute sunt:
3 4
1 5
6 1

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int n,m,k,v[100],a[100][100],p[100];

void citire()
{
  int x,y;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    a[x][y]=1;
  }
  fin>>k;
  for(int i=1;i<=k;i++)
  {
    fin>>v[i];
    p[v[i]]=1;
  }
}

void afis()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  for(int j=1;j<=n;j++)
  if(i!=j)
  {
    if(a[i][j]==1&& p[i]!=p[j])fout<<i<<" "<<j<<endl;
  }
}
int main()
{
  citire();
  afis();
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian