Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf orientat cu n vrfuri si m arce prin lista arcelor si un varf k.
Calculati cate varfuri are componenta tare conexa in care se afla varful k.
Exemplu:
date.in
7 10 (n,m)
1 2
1 3
2 6
3 6
3 2
6 1
3 4
4 5
4 7
7 4
3 (k)
date.out
4

#include<fstream>
using namespace std;
int k,l,m,n,a[100][100],pf[100],ps[100];

fstream f("date.in",ios::in);
fstream g("date.out",ios::out);

void dfsuc(int nod)
 {int k;
 pf[nod]=1;
 for(k=1;k<=n;k++)
  if(a[nod][k]==1 && pf[k]==0)
  dfsuc(k);
 }

void dfpred(int nod)
 {int k;
 ps[nod]=1;
  for(k=1;k<=n;k++)
  if(a[k][nod]==1 && ps[k]==0)
  dfpred(k);
 }

void citire()
 {int x,y;
 f>>n>>m;
 for(int i=1;i<=m;i++)
  {f>>x>>y;
  a[x][y]=1;
  }
 f>>k>>l;
 }

int main()
 {citire();
  dfsuc(k);
  dfpred(k);
  for(int i=1;i<=n;i++)
   if(pf[i]*ps[i]==0) pf[i]=ps[i]=0;
  int t=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
   if(pf[i]) t++;
  g<<t;
  f.close();
  g.close();
  return 0;
 }


16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian