Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se considera un graf turneu cu n varfuri avand arc (i,j) intre oricare doua varfuri i,j cu proprietatea ca i este mai mic decat j.
Afisati toate drumurile elementare de la un varf x la un un varf y, x si y citite, avand proprietatea ca x este mai mic decat y.
Exemplu:
date.in
9 3 7 (n, x, y)
date.out
3 4 5 6 7
3 4 5 7
3 4 6 7
3 4 7
3 5 6 7
3 5 7
3 6 7
3 7

#include<fstream>
using namespace std;
int x,y,n,a[100][100],X[100];
fstream f("date.in",ios::in);
fstream g("date.out",ios::out);

int afis(int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++) g<<X[i]<<" ";
  g<<endl;
}

void back(int k)
{
  for(int i=X[k-1]+1;i<=y;i++)
  {
    X[k]=i;
    if(X[k]==y) afis(k);
    else back(k+1);
  }
}

int main()
 {
  f>>n>>x>>y;
  X[1]=x;
  back(2);
  f.close();
  g.close();
  return 0;
 }

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian