Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Flux maxim intr-o retea de transport (Algoritmul Edmonds-Karp).

#include<fstream>
#include<cstring>
using namespace std;
ifstream fin("maxflow.in");
ofstream fout("maxflow.out");

int C[1001][1001];//matricea costurilor
int n,m;
int T[1001];//vector TATA din BFS

int BFS() //returneaza 1 daca gaseste drum de crestere de la 1 la n
{
  int s=1,d=1,j,i,X[1001];
  memset(T,0,sizeof(T));
  memset(X,0,sizeof(X));
  X[1] = 1;T[1]=-1;
  while(s<=d)
  {  i=X[s];
    for(j=1;j<=n;j++){
      if(T[j]==0 && C[i][j]>0)
      {
        X[++d]=j;
        T[j]=i;
        if(j==n) return 1;
      }
    }
    s++;
  }
  return 0;
}

int flux_maxim()
{
  int i,minn,j,flux=0;
  while(BFS())//cat timp mai gaseste drumuri de crestere
   {
        minn=999999;
        j=n;
        while(j!=1)//calculeaza valoarea minima a drumului
        {
          if(C[T[j]][j]<minn)
            minn=C[T[j]][j];
          j=T[j];
        }
        j=n;
        while(j!=1)//scade capacitatile pe drumul de crestere
          {  C[T[j]][j]-=minn;
            C[j][T[j]]+=minn;
            j=T[j];
          }
         flux+=minn;//aduna minimul la fluxul maxim
   }
  return flux;
}

int main()
{
  int i,x,y,c;
  fin>>n>>m;
  for(i=0;i<=m;++i)
  {
    fin>>x>>y>>c;
    C[x][y]=c;
  }
  fout<<flux_maxim();
  return 0;
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian