Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Cuplaj maxim in graf bipartit (cu flux maxim). Vezi http://infoarena.ro/problema/cuplaj

//cu matrice de adiacenta
#include<fstream>
#include<cstring>
using namespace std;
ifstream fin("cuplaj.in");
ofstream fout("cuplaj.out");

struct muchie {int x,y;};
int C[10001][10001];//matricea capacitatilor
int t1,t2,n;//cardinalele si nr total de noduri
int T[10001],X[10001];//vector TATA din BFS, coada din BFS
muchie S[10001];//solutia
int sk;//lungimea solutiei
 
int BFS() //returneaza 1 daca gaseste drum de crestere de la 0 la n
{
  int s=1,d=1,j;
  memset(T,0,sizeof(T));
  memset(X,0,sizeof(X));
  X[1]=0;T[0]=-1;
  while(s<=d)
  {
    for(j=1;j<=n;j++)
      if(T[j]==0 && C[X[s]][j]>0)
      {
        X[++d]=j;
        T[j]=X[s];
        if(j==n)
          return 1;
      }
    s++;
  }
  return 0;
}
 
void cuplaj_maxim()
{
  int j;
  while(BFS())//cat timp mai gaseste drumuri de crestere
   {
        j=n;
        while(j!=0)//inverseaza arcele
          {  C[T[j]][j]=0;
            C[j][T[j]]=1;
            j=T[j];
          }
   }
}
 
 
int main()
{
  int i,x,y,m;
  fin>>t1>>t2>>m;
  n=t1+t2;
  for(i=1;i<=m;++i)
  {
    fin>>x>>y;
    C[x][t1+y]=1;
  }
  for(i=1;i<=t1;i++) C[0][i]=1;
  n++;
  for(i=1;i<=t2;i++) C[t1+i][n]=1;
  cuplaj_maxim();
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(C[n][i]==1) S[++sk].y=i;
  for(i=1;i<=sk;i++)
      for(int j=1;j<=n;j++)
         if(C[S[i].y][j]) S[i].x=j;
  fout<<sk<<endl;
  for(i=1;i<=sk;i++) fout<<S[i].x<<" "<<S[i].y-t1<<endl;
  return 0;
}

// cu listele de adiacenta
#include<fstream>
#include<cstring>
#include <vector>
using namespace std;
ifstream fin("cuplaj.in");
ofstream fout("cuplaj.out");
struct muchie {int x,y;};
int t1,t2,n;//cardinalele si nr total de noduri
int T[10001],X[10001];//vector TATA din BFS, coada din BFS
muchie S[10001];//solutia
int sk;//lungimea solutiei
vector<int> V[10001];//listele de adiacenta
int BFS() //returneaza 1 daca gaseste drum de crestere de la 0 la n
{
  int s=1,d=1,j;
  memset(T,0,sizeof(T));
  memset(X,0,sizeof(X));
  X[1]=0;T[0]=-1;
  while(s<=d)
  {
    for(int i=0;i<V[X[s]].size();i++)
    {
      j=V[X[s]][i];
      if(T[j]==0)
      {
        X[++d]=j;
        T[j]=X[s];
        if(j==n)
          return 1;
      }
    }
    s++;
  }
  return 0;
}
 
void cuplaj_maxim()
{
  int j;
  while(BFS())//cat timp mai gaseste drumuri de crestere
   {
        j=n;
        while(j!=0)//inverseaza arcele
          {  for(int i=0;i<V[T[j]].size();i++)
              if(V[T[j]][i]==j) V[T[j]].erase(V[T[j]].begin()+i);
            V[j].push_back(T[j]);
            j=T[j];
          }
   }
}
 
 
int main()
{
  int i,x,y,m;
  fin>>t1>>t2>>m;
  n=t1+t2;
  for(i=1;i<=t1;i++) V[0].push_back(i);
  for(i=1;i<=m;++i)
  {
    fin>>x>>y;
    V[x].push_back(y+t1);
  }
  n++;
  for(i=1;i<=t2;i++) V[t1+i].push_back(n);
 
  cuplaj_maxim();
 
  for(i=0;i<V[n].size();i++)
    S[++sk].y=V[n][i];
  for(i=1;i<=sk;i++)
      for(int j=0;j<V[S[i].y].size();j++)
        S[i].x=V[S[i].y][j];
  fout<<sk<<endl;
  for(i=1;i<=sk;i++) fout<<S[i].x<<" "<<S[i].y-t1<<endl;
  return 0;
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian