Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf orientat tare conex cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Se numeste varf central un varf cu proprietatea ca suma distantelor de la el la toate celelalte varfuri este minim. Distanta de la i la j este egala cu lungimea celui mai scurt drum de la i la j. Afisati varfurile centrale ale grafului. Se va folosi algoritmul Roy-Floyd pentru arce de cost 1.
Exemplu:
graf.in
8 13
1 2
1 3
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
8 7
7 8
8 1
6 3
6 2
6 4
graf.out
6

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("graf.in");
ofstream fout("graf.out");
const int inf=100000000;
int n,m,A[101][101],dmin=100,S[101];

void RF()
{
  for(int k=1;k<=n;k++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      for(int j=1;j<=n;j++)
        if(A[i][j]>A[i][k]+A[k][j])
          A[i][j]=A[i][k]+A[k][j];
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(i!=j) A[i][j]=inf;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=1;
  }
  RF();
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int s=0;
    for(int j=1;j<=n;j++)
      s=s+A[i][j];
    S[i]=s;
    if(S[i]<dmin) dmin=S[i];
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(S[i]==dmin)
      fout<<i<<" ";
  return 0;
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian