Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf orientat tare conex cu n varfuri si m arce etichetate costuri pozitive. Calculati si afisati distanta maxima dintre doua varfuri ale grafului. Distanta de la i la j este egala cu suma costurilor arcelor ce formeaza drumul de cost minim de la i la j. Afisati varfurile aflate la distanta maxima unul de celalalt.
Exemplu:
graf.in
8 14
1 2 3
1 3 6
2 3 3
3 4 6
4 5 8
5 6 2
6 7 1
8 7 7
7 8 5
8 1 4
6 3 3
6 2 2
6 4 2
7 3 1
graf.out
29
2 1

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("graf.in");
ofstream fout("graf.out");
const int inf=100000000;
int n,m,A[101][101],dmax=0;

void RF()
{
  for(int k=1;k<=n;k++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      for(int j=1;j<=n;j++)
        if(A[i][j]>A[i][k]+A[k][j])
          A[i][j]=A[i][k]+A[k][j];
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(i!=j) A[i][j]=inf;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y,c;
    fin>>x>>y>>c;
    A[x][y]=c;
  }
  RF();
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]>dmax) dmax=A[i][j];
  fout<<dmax<<endl;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]==dmax)
        fout<<i<<" "<<j<<endl;
  return 0;
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian