Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf orientat cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Se numeste arc inutil un arc cu proprietatea ca are extremitatile in componente tare conexe diferite. Afisati numarul de arce inutile si care sunt acestea.
Exemplu:
graf.in
8 11
1 3
3 5
5 7
7 1
2 6
6 8
8 2
1 4
4 6
4 8
4 2
graf.out
4
1 4
4 2
4 6
4 8

//CU COMPONETELE TARE CONEXE
#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("graf.in");
ofstream fout("graf.out");

int A[101][101],n,m,S[101],P[101],c,k;

void DF_succ(int v, int c)
{
  S[v]=c;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!S[i] && A[v][i])
      DF_succ(i,c);
}

void DF_pred(int v, int c)
{
  P[v]=c;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!P[i] && A[i][v])
      DF_pred(i,c);
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=1;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!S[i])
    {
      c++;
      DF_succ(i,c);
      DF_pred(i,c);
      for(int j=1;j<=n;j++)
        if(S[j]!=P[j])
          S[j]=P[j]=0;
    }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]==1)
        if(S[i]!=S[j]) k++;
  fout<<k<<endl;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]==1)
        if(S[i]!=S[j])
          fout<<i<<" "<<j<<endl;
  return 0;
}

//CU ROY-WARSHALL
#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("graf.in");
ofstream fout("graf.out");

int A[101][101],B[101][101],n,m,k;

void RW()
{
  for(int k=1;k<=n;k++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      for(int j=1;j<=n;j++)
        if(B[i][j]==0) B[i][j]=B[i][k]*B[k][j];
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    fin>>x>>y;
    B[x][y]=A[x][y]=1;
  }
  RW();
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]==1 && B[j][i]==0) k++;
  fout<<k<<endl;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]==1 && B[j][i]==0)
          fout<<i<<" "<<j<<endl;
  return 0;
}16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian