Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice nXm care contine litere mici si apoi un cuvant s. Gasiti cel mai lung prefix al cuvantului s care se poate construi cu literele din matrice prin deplasare paralela cu liniile si coloanele matricii fara a trece de doua ori prin aceeasi litera.
Exemplu:
5 6
axsads
aanama
nnaair
asdydi
sedrft
anamariana
prefixul este anamaria

#include<fstream>
using namespace std;
const int dx[4]={-1,1,0,0};
const int dy[4]={0,0,-1,1};
char a[100][100],s[50];
int n,m,i,j,maxx;
ifstream f("r.in");
ofstream fout("r.out");


int inside(int i,int j)
{
  return i>=1 && i<=n && j>=1 && j<=m;
}

void lee(int i,int j)
{ int k,inou,jnou,pas=1,gasit;
 int b[100][100]={0};
 b[i][j]=1;
 do
 { gasit=0;
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=m;j++)
      if(a[i][j]==s[pas-1] && b[i][j]==pas)			
				for(k=0;k<4;k++)
					 { inou=i+dx[k];
					  jnou=j+dy[k];
	          if(inside(inou,jnou) && a[inou][jnou]==s[pas] && b[inou][jnou]==0)
					  {
						  gasit=1;
						  b[inou][jnou]=pas+1;
					  }						  
					 }
	pas++;
 }
 while(gasit);
if(pas-1>maxx) maxx=pas-1; 
}

int main()
{ f>>n>>m;
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=m;j++) 
				f>>a[i][j];
  f>>s;
  
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=m;j++) 
      if(a[i][j]==s[0]) 
			  { 
				  lee(i,j);
			  }
  for(i=0;i<maxx;i++) fout<<s[i];
  return 0;
}

//sau cu coada

#include<fstream>
using namespace std;
const int dx[4]={-1,1,0,0};
const int dy[4]={0,0,-1,1};
struct poz { int i,j;};
char a[100][100],s[1000];
int n,m,i,j,maxx;
ifstream f("r.in");
ofstream fout("r.out");

int inside(int i,int j)
{
  return i>=1 && i<=n && j>=1 && j<=m;
}

void lee(int i, int j)
{ int k,inou,jnou,pas=1,st,dr,gasit;
 poz x[10000];
 int pus[100][100]={0};
 x[1].i=i;
 x[1].j=j;
 st=dr=1;
 do
 { 
  gasit=0;
	i=x[st].i;
	j=x[st].j;
	for(k=0;k<4;k++)
					 { inou=i+dx[k];
					  jnou=j+dy[k];
	          if(inside(inou,jnou) && a[inou][jnou]==s[pas] && !pus[inou][jnou])
					  {
						  dr++;
						  pus[inou][jnou]=1;
						  x[dr].i=inou;
						  x[dr].j=jnou;
						  gasit=1;
					  }						  
					 }
	if(gasit) pas++;
	st++;
 }
 while(gasit || st<=dr);
 if(pas>maxx) maxx=pas; 
}

int main()
{ f>>n>>m;
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=m;j++) 
				f>>a[i][j];
  f>>s;
  
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=m;j++) 
      if(a[i][j]==s[0]) 
				  lee(i,j);
  for(i=0;i<maxx;i++) fout<<s[i];
  return 0;
}

22 oct 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian