Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)

Liste inlantuite

#597. [2014-05-22 - 08:43:28]
Din fisierul date.in se citeste un numar natural k si apoi de pe a doua linie numere intregi. Contruiti o lista liniara simplu inlantuita care sa contina numerele intregi citite in ordinea din fisier.
Permutati lista cu k pozitii spre stanga si afisati valorile din lista.
Indicatie: se vor scrie si folosi functii pentru adaugarea unei valori la sfarsitul listei si pentru stergerea primului nod al listei si vor fi folosite pentru permuarea ceruta.
Exemplu:
date.in
3
1 2 3 4
date.out
4 1 2 3
Rezolvare

#596. [2014-05-15 - 10:32:03]
Se considera o lista liniara simplu inlantuita cu nodurile definite astfel:
struct Node
{
int key; //informatia memorata (utila)
Node* next; //legatura spre nodul urmator
};
Scrieti o functie care sa ordoneze crescator informatiile din lista. Functia va primi ca paramentru adresa primului nod al listei.
Rezolvare


#220. [2010-04-26 - 09:38:19]
Se citesc numere intregi dintr-un fisier text. Sa se creeze 2 liste care sa contina in ordine elementele din fisier, una elementele pare, iar cealalta pe cele impare.
Sa se adauge la sfarsitul listei cu elemente pare lista cu elemente impare.
Rezolvare

#219. [2010-04-26 - 09:38:12]
Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care contine elemente intregi citite dintr-ul fisier text.
Se citeste apoi o valoare intreaga x. Sa se stearga primul nod care contine valoarea x.
Rezolvare

#218. [2010-04-26 - 09:38:04]
Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care contine elemente numere reale citite dintr-ul fisier text.
Sa se insereze intre oricare 2 noduri din lista un nod care sa contina media celor 2 valori din cele 2 noduri..
Rezolvare

#217. [2010-04-26 - 09:37:55]
Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care contine elemente intregi citite dintr-ul fisier text.
Se citesc apoi doua valori intregi v si x. Sa se adauge dupa primul nod care contine valoarea v un nod care sa contina valoarea x.
Rezolvare

#67. [2009-05-25 - 21:55:10]
Se considera o lista liniara simplu inlantuita care memoreaza valori intregi. Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al listei si insereaza dupa fiecare nod care memoreaza o valoare para un nod care sa memoreze jumatate din valoare acestuia.
Rezolvare

#66. [2009-05-25 - 21:44:26]
Se considera o lista liniara simplu inlantuita care memoreaza valori intregi. Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al listei si insereaza in fata fiecarui nod care memoreaza o valoare negativa un nod care sa memoreze opusul acesteia.
Rezolvare

#65. [2009-05-25 - 21:11:14]
Se considera o lista liniara dublu inlantuita cu numar par de noduri. Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al listei si interschimba primul nod cu cel de-al doilea, al treilea cu cel de-al patrulea si asa mai departe.
Rezolvare

#64. [2009-05-25 - 21:08:09]
Se considera o lista liniara dublu inlantuita. Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al listei si sterge primul si ultimul nod din lista.
Rezolvare

#63. [2009-05-25 - 20:34:58]
a) Sa se creeze o LLDI care sa memoreze numere intregi citite dintr-un fisier text.
b) Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al listei si o afiseaza in ambele sensuri.
c) Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa p a unui nod si un numar natural x si adauga dupa nodul indicat de p un nod care sa contina valoarea x.
d) Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa p a unui nod si sterge nodul indicat de p.
e) Folosind functiile de punctele b), c) si d) sa se adauge dupa nodul al doilea un nod cu informatia 7, sa se stearga al treilea nod si apoi primul nod si sa se afiseze lista in ambele sensuri dupa fiecare dintre aceste operatii.
Rezolvare

#62. [2009-05-25 - 20:23:49]
Se considera o lista liniara dublu inlantuita. Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al listei si muta ultimul nod in fata primului.
Rezolvare

#61. [2009-05-25 - 20:19:03]
Se considera o lista liniara dublu inlantuita ale carei noduri sunt memorare cifre. Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al listei si verifica daca numarul care se compune din cifrele memorare in lista in ordine este sau nu palindrom. Functia va returna 1 daca este palindrom si 0 in caz contrar.
Rezolvare

#60. [2009-05-25 - 20:15:11]
Sa se creeze o lista liniara dublu inlantuita cu noduri care sa contina:
- campul info numar intreg de maxim 4 cifre;
- campurile prec si urm care sa contina informatii de legatura spre nodul anterior, respectiv urmator din lista.
a) Sa se afiseze lista in ambele sensuri
b) Sa se stearga toate nodurile din lista cu exceptia primului si a ultimului nod.
Rezolvare

#59. [2009-05-25 - 20:02:45]
Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al unei LLSI cu cel putin 3 noduri si muta primul nod al listei dupa ultimul nod al listei.
Rezolvare

#58. [2009-05-25 - 19:58:00]
Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al unei LLSI cu cel putin 3 noduri si sterge primul si ultimul nod al listei.
Rezolvare

#57. [2009-05-25 - 19:54:09]
Sa se construiasca o lista liniara simplu inlantuita cu elemente numere intregi folosind adaugarea la sfarsitul listei. Sa se inverseze sensul legaturilor din lista astfel incat sa se obtina o lista cu nodurile aranjate in ordine inversa.
Rezolvare

#56. [2009-05-03 - 11:50:28]
Sa se construiasca o lista liniara simplu inlantuita cu elemente numere intregi. Sa se stearga din lista elementele pare.
Rezolvare

#55. [2009-05-03 - 11:41:42]
Sa se construiasca o lista liniara simplu inlantuita care sa contina numere naturale. Sa se scrie o functie care sa separe elementele pare de cele impare in 2 liste separate.
Rezolvare

#54. [2009-05-25 - 21:04:38]
a) Sa se creeze o lista liniara dublu inlantuita care sa memoreze valori intregi prin adaugare la sfarsitul listei.
b) Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al listei si muta primul nod dupa ultimul.
c) Folosind functia de la b) sa se afiseze permutarile circulare ale sirului de numere memorat in lista.
Rezolvare

#53. [2009-05-03 - 11:06:04]
Intr-un fisier text se gasesc numere naturale. Sa se ordoneze crescator numerele din fisier folosind o lista liniara simplu inlantuita. Se va folosi metoda sortarii prin insertie.
Rezolvare

#52. [2009-05-03 - 10:49:05]
Scrieti o functie care primeste ca parametru primul nod al unei liste liniare simplu inlantuite si elibereaza zona de memorie ocupata de lista.
Rezolvare

#51. [2009-05-03 - 10:42:07]
Scrieti o functie care primeste ca parametru primul nod al unei liste liniare simplu inlantuite si inverseaza primul nod al listei cu ultimul. Primul nod al listei rezultate va fi returnat ca rezultat al functiei.
Rezolvare

#50. [2009-05-03 - 10:32:28]
a) Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care sa memoreze urmatoarele informatii despre elevii unei clase formata din n elevi:
- numele (sir de maxim 20 de caractere)
- prenumele (sir de maxim 20 de caractere)
- 3 note intr-un vector cu 3 componente reale
b) Sa se afiseze numele, prenumele si media fiecarui elev.
c) Sa se scrie o functie care calculeaza si returneaza media clasei.
Rezolvare

#49. [2009-05-03 - 10:16:05]
In doua fisiere text f1.in si f2.in se gasesc 2 multimi A si respectiv B cu elemente numere naturale.
a) Sa se creeze cate o lista liniara simplu inlantuita pentru memorarea elementelor din fiecare dintre cele 2 multimi.
b) Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care se memoreze reuniunea celor 2 multimi.
c) Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care se memoreze intersectia celor 2 multimi.
Rezolvare


23 iun 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian