Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care contine elemente numere reale citite dintr-ul fisier text.
Sa se insereze intre oricare 2 noduri din lista un nod care sa contina media celor 2 valori din cele 2 noduri..

#include<fstream>
#include<iostream>
using namespace std;
ifstream f("l.in");
struct nod{
    float info;
    nod* urm;
    };
nod *prim, *ultim;

void adaugs(float x)
{
   nod*nou=new nod;
   nou->info=x;
   nou->urm=NULL;
   if(prim==NULL) prim=nou;
   else ultim->urm=nou;
   ultim=nou;
}    

void afis()
{ nod *p=prim;
 while(p)
 { cout<<p->info<<" ";
  p=p->urm;
 } 
}

void inseraremedie()
{nod *p,*q,*nou;
 p=prim;
 while(p->urm!=NULL) 
 { q=p->urm;
   nou=new nod;
   nou->info=(p->info+q->info)/2;
   nou->urm=q;
   p->urm=nou;
   p=q;
 } 

}

int main()
{
  int x,v;
  prim=NULL;
  ultim=NULL;
  while(f>>x) adaugs(x);
  afis();
  cout<<endl;
  inseraremedie();
  afis();
  system("pause");
  return 0;
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian