Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
In doua fisiere text f1.in si f2.in se gasesc 2 multimi A si respectiv B cu elemente numere naturale.
a) Sa se creeze cate o lista liniara simplu inlantuita pentru memorarea elementelor din fiecare dintre cele 2 multimi.
b) Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care se memoreze reuniunea celor 2 multimi.
c) Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care se memoreze intersectia celor 2 multimi.

#include<fstream.h>
fstream f("f1.in",ios::in);
fstream g("f2.in",ios::in);
struct nod{int info;
	   nod*leg;
	  };
nod *p1,*p2, *p3, *p4;

void adaugf(nod *&prim,int x)
{nod *nou=new nod;
 nou->info=x;
 nou->leg=prim;
 prim=nou;
}

void citire()
{int x;
 while(f>>x)adaugf(p1,x);
 while(g>>x)adaugf(p2,x);
}

void afis(nod *prim)
{nod *p=prim;
 while(p){cout<<p->info<<" ";p=p->leg;}
 cout<<endl;
}

int gasit(nod *prim,int x)
{nod *p=prim;
 while(p){if(p->info==x)return 1;
	  p=p->leg;
	 }
  return 0;
}

void reuniune(nod *p1,nod *p2, nod *&p3)
{nod *p=p1;
 while(p){
	  adaugf(p3,p->info);
	  p=p->leg;
	 }
 p=p2;
 while(p)
 {if(!gasit(p1,p->info))adaugf(p3,p->info);
  p=p->leg;
 }
}

void intersectie(nod *p1,nod *p2, nod *&p3)
{nod *p=p2;
 while(p)
 {if(gasit(p1,p->info))adaugf(p3,p->info);
  p=p->leg;
 }
}
void main()
{citire();
 reuniune(p1,p2,p3);
 afis(p3);
 intersectie(p1,p2,p4);
 afis(p4);
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian