Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
a) Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care sa memoreze urmatoarele informatii despre elevii unei clase formata din n elevi:
- numele (sir de maxim 20 de caractere)
- prenumele (sir de maxim 20 de caractere)
- 3 note intr-un vector cu 3 componente reale
b) Sa se afiseze numele, prenumele si media fiecarui elev.
c) Sa se scrie o functie care calculeaza si returneaza media clasei.

#include<fstream.h>
fstream f("elevi.in",ios::in);
struct elev{char nume[20];
	  char prenume[20];
	  float note[3];
	  float media;
	  };
struct nod{elev e;
      nod *leg;
     };
nod *prim;

void adaugf(nod *&prim,elev x)
{nod *nou=new nod;
 nou->e=x;
 nou->leg=prim;
 prim=nou;
}

void citire()
{int n;elev x;
 f>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++)
 {f>>x.nume>>x.prenume>>x.note[0]>>x.note[1]>>x.note[2];
  x.media=(x.note[0]+x.note[1]+x.note[2])/3;
  adaugf(prim,x);
 }
}

void afis(nod *prim)
{nod *p=prim;
 while(p){cout<<p->e.nume<<" "<<p->e.prenume<<" "<<p->e.media<<endl;
 p=p->leg;}
}

float mediagen(nod *prim)
{float s=0;
 int n=0;
 nod *p=prim;
 while(p){s+=p->e.media;n++;p=p->leg;}
 return s/n;
}

void main()
{citire();
 afis(prim);
 cout<<mediagen(prim);
}17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian