Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Intr-un fisier text se gasesc numere naturale. Sa se ordoneze crescator numerele din fisier folosind o lista liniara simplu inlantuita. Se va folosi metoda sortarii prin insertie.

#include<fstream.h>
fstream f("nr.in",ios::in);
struct nod{int info;
	   nod *leg;
	  };
nod *prim;

void adaugf(nod *&prim,int x)
{nod *nou=new nod;
 nou->info=x;
 nou->leg=prim;
 prim=nou;
}

void inserare(nod *prim,int x)
{nod *p=prim;
 while(p->leg->info<x&&p->leg)p=p->leg;
 nod *nou=new nod;
 nou->info=x;
 nou->leg=p->leg;
 p->leg=nou;
}
void citire()
{int x;
 while(f>>x)
 if(x<prim->info||prim==0)adaugf(prim,x);
  else inserare(prim,x);
}

void afis(nod *prim)
{nod *p=prim;
 while(p){cout<<p->info<<" ";p=p->leg;}
 cout<<endl;
}

void main()
{citire();
 afis(prim);
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian