Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se construiasca o lista liniara simplu inlantuita cu elemente numere intregi. Sa se stearga din lista elementele pare.

#include<fstream.h>
 fstream f("date1.in",ios::in);
 struct nod{ int info;
	   nod *leg;
	 };
 nod *prim;
 void adaug( nod *&prim,int nr)
  { nod * c=new nod;
   c->info=nr;
   c->leg=prim;
   prim=c;
  }
 void afis(nod *prim)
  { nod * c=prim;
  while(c)
   {cout<<c->info<<" ";
   c=c->leg;
  }

 }

void stergpar(nod*&prim)
 { nod *p,*q;
  while(prim->info%2==0)
    {q=prim;
	 prim=prim->leg;
	 delete q;
    }

  p=prim;
   while(p->leg)
    if(p->leg->info %2==0)
	 {q=p->leg;
	 p->leg=q->leg;
	 delete q;
	}
	else p=p->leg;
 }void main()
 { int x;
  while(f>>x)
   adaug(prim,x);
  afis(prim);
  stergpar(prim);
  afis(prim);
 }


17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian