Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se construiasca o lista liniara simplu inlantuita cu elemente numere intregi folosind adaugarea la sfarsitul listei. Sa se inverseze sensul legaturilor din lista astfel incat sa se obtina o lista cu nodurile aranjate in ordine inversa.

#include<fstream.h>

ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");

struct nod {int info;
	  nod *leg;
	  };
	nod *prim;

void adaugs(nod *&prim,int x)
 {if(prim)
 {nod *u=prim;
  while(u->leg) u=u->leg;
  nod *nou=new nod;
  nou->info=x;
  nou->leg=0;
  u->leg=nou;
 }
   else {prim=new nod;
	  prim->info=x;
	  prim->leg=0;
	  }
}
void creare()
 {int x;
 while(f>>x) adaugs(prim,x);
 }

void afis(nod *prim)
 {nod *p;
 p=prim;
 while(p)
  {g<<p->info<<" ";
  p=p->leg;
  }
 g<<endl;
}

void invers(nod *&prim)
 {nod *r,*p,*q;
 r=prim;
 p=prim->leg;
 q=prim->leg->leg;
 while(q) {p->leg-r;
	  r=p;
	  p=q;
	  q=q->leg;
	  }
 prim=p;
 }

void main()
 {creare();
 afis(prim);
 invers(prim);
 afis(prim);
 }


17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian